Future of the Universe

Blog

See content from our Members  (more soon)
Czwartek, Wrzesień 14, 2023, 00:00

The STAR VIBE satellite was launched in early 2023, with a mission to demonstrate two systems - the Small Telescope for Advanced Reconnaissance and the Vision Inspection Boom Experiment. Scanway is carrying out these mission with German partner German Orbital Systems (GOS), which is responsible for the satellite's structure.

 

 


Niedziela, Sierpień 6, 2023, 19:45

Potężna dawka wiedzy, inspiracji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami i kosmicznego biznesu i studentami. Tak mogę podsumować pierwsze spotkanie z cyklu New Space Leaders w Podkarpackim Centrum Innowacji w ramach projektu PCI Space Exploration, które odbyło się 5 lipca 2022. Dlatego powyższy tytuł jest jak najbardziej uzasadniony. Dla mnie oprócz wielu ciekawostek, o których piszę dalej, inspirujące były przede wszystkim rozmowy w kuluarach, między innymi z dwoma studentami należącymi do Koła naukowego studentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy budują łaziki marsjańskie. To właśnie liczna obecność studentów na spotkaniu w czasie wakacji świadczy o tym, że są oni gotowi do wyrzeczenia się wolnego czasu na rzecz poszerzania swoich horyzontów i dążenia do tego, by Polska wzięła czynny udział w eksploracji kosmosu, do której przystępują kolejne kraje.

 


Copyright ©2023 Klaster Technologii Kosmicznych. All rights reserved.